Støtteområder

BorgFondens ønsker at medvirke til, at forkyndelsen og ledelsen i kirker, menigheder og kirkelige organisationer, opkvalificeres.

1. Kirkelige organisationer

Ansøgning fra kirkelig organisation om tilskud til opkvalificering af forkyndere og ledere. Midlertidigt løntilskud til nye menigheder og tilskud til missionale projekter.

a) Forkyndertræning
Dygtiggørelse af personer med forkynderansvar i retning af at ændre forkyndelsen fra informationsformidling til livsforandring.

b) Ledertræning
Dygtiggørelse af personer med lederansvar i kirkelige organisationer

c) Løntilskud til medarbejdere
Midlertidig hjælp til menigheder med at dække forskellen imellem hvad menigheden kan betale og det lønniveau, som må anses for velbetalt

d) Anden form for menighedsstøtte
Missionale projekter, som formidler og praktiserer kristendommen i ny, forståelig og relevant form.

2. Skoler

Økonomisk hjælp til opstart af skoler/efterskoler med et klart kristent grundlag. Ansøgning fra kirkelig organisation om elevtilskud til ophold på skole eller efterskole.

a) Tilskud til personale
Hjælp til opstart og de første års drift af skoler, efterskoler og højskoler, som har et klart kristent grundlag. Midlertidigt at dække forskellen imellem hvad en lille skole kan betale og det lønniveau, som må anses for velbetalt.

b) Tilskud til elevers undervisning og ophold
Begrundet ansøgning fra kirkelig organisation om delvis støtte til elevs skoleophold og undervisning. Støtten ydes kun hvis fondsbestyrelsen skønner at begrundelsen er tungtvejende, og kun hvis ansøgende organisation selv støtter med mindst 5.000kr.
Den samlede elevstøtte skal af ansøgende organisation indberettes som skattepligtig B-Indkomst.

3. Institutioner

Økonomisk hjælp til opstart af børnehaver og andre institutioner med et klart kristent grundlag.

a) Børnehaver
Hjælp til opstart af børnehaver, som har et klart kristent formål.

b) Andre institutioner
Hjælp til opstart af institutioner, som har et klart kristent formål.

4. Personer

Ansøgning fra menighed eller diakonal organisation om støtte til enlige forældre eller personer, der er ramt af modgang og tab.

a) Efter modgang og tab
Begrundet ansøgning fra en kirkelig organisation om støtte til enlige forældre eller personer, der har særlige behov for rehabilitering efter en periode med modgang og tab.

b) Ny start
Begrundet ansøgning fra en kirkelig organisation om støtte til uddannelse, der giver personen en ny start.
Personstøtte er skattepligtig B-Indkomst, og skal indberettes af den ansøgende organisation.

5. Almennyttige formål

Diakonale projekter. Dannelse af foreninger og sociale virksomheder. Fremme af uselvisk ledelse.

a) Diakonale projekter
Nye menighedsforankrede fællesskaber med hjælp og vejledning til mennesker med eksistentielle, familiære eller sociale kriser.

b) Foreninger
Støtte tiltag til etablering af nye almennyttige foreninger.

c) Socialøkonomiske virksomheder
Fremme oplysning om etablering af socialøkonomiske virksomheder med et almennyttigt formål.

d) Uselvisk ledelse
Oplysnings-, kursus- og uddannelsesvirksomhed om uselvisk ledelse, og om hvor meget selvcentreret ledelse ødelægger samfundet.

Bemærk

BorgFonden støtter ikke investeringer i ejendom og inventar.
BorgFonden støtter kun formål inden for Danmarks grænser.

Støtteeksempler


Der er mulighed for at se et udsnit af de mange projekter, som BorgFonden har støttet. Listen illustrerer BorgFondens formål og praksis, og kan derfor anvendes som hjælp til nye ansøgere.