Formål

Fondens formål er at opkvalificere og udvikle forkyndelse og ledelse i kirker og kirkelige organisationer, og styrke evnen til at uddannelsesmæssige, kirkelige og diakonale organisationer understøtter og inspirerer de mennesker, de er i berøring med.

Mission

Fondens formål er at fjerne hindringer for, at evangeliet skaber livsforandring i Danmark.

VISION

BorgFondens vision er at støtte nye initiativer til kirkers, menigheders og kirkelige organisationers åbning mod mennesker.

Guds rige skal vokse og udvikle sig

Jesus siger, at Guds Rige er at sammenligne med kornets vækst på marken. Når kornet er sået, giver jorden afgrøde af sig selv, og når tiden er inde, går høstfolkene ud på marken for at høste. Fonden har til opgave at skabe omstændighederne for at denne vækst kan finde sted, og udviklingen sker. Alt levendes natur er at vokse og udvikle sig. Fonden skal medvirke til at fjerne forhindringer for at denne vækst og udvikling kan ske i Guds rige.

Den vigtigste ressource i alle organisationer er de mennesker, den består af, ikke det økonomiske grundlag. Derfor samarbejder fonden gerne med ansøgere om projekters bemanding, udvikling og gennemførsel.

Bemærk: BorgFonden støtter ikke investering i fast ejendom.

Historien bag fonden

Hanne og Søren Toft-Jensen stiftede i 1975 en lille auto-og elektro-mekanisk virksomhed ”Toft-Jensen Elektro ApS” i Rudkøbing på Sørens fødeø Langeland. Firmaet blev gennem de næste år udvidet mere flere medarbejdere, og der kom tre sønner til verden: Simon, Jakob og Kristian.

I 1987 flyttede handelsdelen af virksomheden ”Elstock ApS” til Silkeborg og påbegyndte refabrikation af bilreservedele, som blev solgt til grossister i markedet. 

På det tidspunkt var der omkring 12 ansatte, hvoraf de 10 flyttede med, idet to sælgere boede andre steder i landet.

Udviklingen i refabrikation af reservedele forløb positivt, og i 2011 besluttede Hanne og Søren at stifte en fond, der “skaber omstændigheder for livsforandring i Danmark”.
19% af aktierne i det selskab, som nu hed Borg Automotive A/S, blev ved den lejlighed overdraget til BorgFonden.

I 2017 blev virksomheden solgt til Schouw & Co A/S i Aarhus, som både købte Hanne og Søren Toft-Jensens aktier og de 19% aktier, som BorgFonden ejede. 

Derved blev der frigjort en betydelig formue, så BorgFonden også de næste år kan støtte aktiviteter, der lever op til fondens formål.