Støtteeksempler

Nedenstående liste viser et udsnit af de mange projekter, som BorgFonden har støttet. Listen illustrerer BorgFondens formål og praksis, og kan derfor anvendes som hjælp til nye ansøgere. 

Uddannelse af kommende præster og kirkeledere

Opkvalificering af forkyndelse og ledelse for kommende præster og ledere i det kirkelige Danmark.

 

Opstart og udvidelse af kirker og kirkelige organisationer

Lønstøtte til præster og andre medarbejdere, når kirker og kirkelige organisationer er i vækst.

 

Opkvalificering af sjælesorg i kirker og kirkelige organisationer

Udvikling og undervisning i sjælesorg, der styrker kompetencen i kirker og kirkelige organisationer.

 

Opstart af kristne børnehaver og skoler

Støtte til ledelse i opstartsfasen af nye kristne skoler og børnehaver.

 

Udvikling og konsolidering af diakonalt netværk

Udvikling og konsolidering af diakonalt netværk i socialt udsat område i samarbejde med kirker og andre kirkelige organisationer.

 

Opstart af familienetværk

Starttilskud til drift af diakonalt arbejde blandt socialt udsatte familier.

  

Materiale til brug ved grundlæggende kristendomsundervisning

Udvikling af nyt og tidssvarende undervisningsmateriale til brug ved undervisning af mennesker, der gerne vil have en grundlæggende indføring i, hvad kristendom er.

 

 Fremme af kendskab til Bibel og kristendom i Danmark 
Udviklingsstøtte til udvikling og udbredelse af materiale, der understøtter bibellæsning og kristendomskundskab.

 

Forældrevejledning i kristne børnehaver og skoler

Starthjælp til at etablere en kvalificeret forældrevejledning i kristne børnehaver og skoler.