Privatlivspolitik

Herunder kan du læse BorgFondens privatlivspolitik

1. Fonden anvender kun persondata til at afklare en specifik ansøgnings formål og udbetaling.

2. Persondata er i BorgFondens arkiver beskyttet af fysiske låse og IT-sikkerhedskoder.

3. Persondata videregives aldrig til tredje part; dog videregives beløb og cpr/cvr-nr. til SKAT.

4. Persondata bliver slettet efter 18 måneder, hvis ansøgningen ikke blev imødekommet.

5. Hvis ansøgningen blev bevilget, slettes persondata 5 år efter sidste aktive år.

6. Ansøger skal i ansøgningen give samtykke til behandling af ansøgningens persondata.

7. Ansøgers samtykke til behandling af specifikke persondata kan tilbagekaldes af ansøger.

8. Tilbagekaldelse af samtykke på afviste ansøgninger vil medføre sletning inden for 2 måneder.

9. Tilbagekaldelse på bevilgede ansøgninger vil medføre sletning af persondata efter 5 år.

10. Personer omtalt i ansøgninger har på konkret forespørgsel ret til indsigt i egne persondata.

11. Politik og procedurer opdateres løbende med input fra love, vejledninger og praksis-erfaringer.

Denne persondatapolitik kan blive ændret. 

Besøg derfor BorgFondens hjemmeside umiddelbart før afsendelse af en ansøgning.