Donationer til fonden

Ønsker du at bidrage til BorgFondens arbejde, er det muligt at give gaver eller betænke fonden i sit testamente.

Fordelen ved at give til fonden er, at du dermed er sikret, at din donation gives til projekter og formål, hvor fondens medarbejdere både bidrager med råd og vejledning til forbedringer af projektet inden projektet igangsættes, og ligeledes løbende følger op på at formålet med projektet opfyldes gennem hele projektperioden.

Ifølge fondens gave- og uddelingspolitik anvendes gaver, bidrag, donationer, løbende ydelser, arv m.v., der gives til fonden, som udgangspunkt til uddeling inden for fondens formål. Gaver kan øremærkes til specifikke formål eller projekter, såfremt disse ligger inden for fondens vedtægtsbestemte formål.

Kontakt os
Går du i overvejelse om at bidrage til fondens arbejde via gave eller arv, eller du har spørgsmål til ovenstående, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

Jeg ønsker at bidrage som privatperson

Gave
Du kan bidrage til fondens formål ved at give en gave til fonden. Kontakt os for nærmere oplysninger. En gave til fonden er p.t. ikke fradragsberettiget.

Du kan også henvende dig til fonden om, at du ønsker at give en gave til et de projekter, fonden støtter. Fonden vil da vende tilbage med konkrete oplysninger om et projekt, du kan støtte sammen med fonden, hvorefter du kan bidrage ved at give en gave direkte til det støttede projekt. Såfremt det støttede projekt er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, vil du kunne opnå et fradrag på op til 17.200kr (2022).

Testamente
Du kan bidrage til fondens formål ved at betænke fonden i dit testamente. Er du interesseret, så kontakt os for nærmere oplysninger. En testamenteret gave til fonden kan p.t. ikke fritages for boafgiften på 15%.

Opret gratis testamente via ”Dokument 24”
Når du vælger at donere arv til BorgFonden, kan du gratis oprette et testamente hos virksomheden Dokument 24. Testamentet oprettes ved, at du svarer på en række spørgsmål online, hvorefter testamentet straks sendes til dig pr. e-mail. Hvis du har spørgsmål til oprettelsen, får du gratis rådgivning hos Dokument 24.

Start oprettelsen af dit testamente her

Jeg ønsker at bidrage via mit selskab

Gave
Hvis du giver en gave til uddeling i fonden, har det ikke skattemæssige konsekvenser for dit selskab. På den anden side giver en gave heller ikke noget skattemæssigt fradrag for dit selskab. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Ønsker du at give et større beløb, bør du kontakte egen revisor og advokat for at få afklaret dine specifikke forhold.

Du kan også henvende dig til fonden, hvis dit selskab ønsker at give en gave til et af de projekter, fondens støtter. Fonden vil da vende tilbage med konkrete oplysninger om et projekt, dit selskab kan støtte sammen med fonden, hvorefter dit selskab kan bidrage ved at give en gave direkte til det støttede projekt. Såfremt det støttede projekt er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, vil dit selskab kunne opnå et fradrag på op til 17.200kr (2022).