ANSØG NU

Ansøgninger kan kun afsendes fra organisationer med cvr nr., vedtægter og revideret årsregnskab.
Fondens ansøgningsskema skal anvendes og gerne suppleres med uddybende bilag.

LÆS

Læs FormålStøtteområder og Politik for persondata, inden ansøgning skrives.

UDfyld skemaet

BorgFonden uddeler midler til de 5 hovedområder, der fremgår af hjemmesiden.

Der støttes ikke formål, der falder uden for disse områder.

Kortfattede ansøgninger påskønnes. Vi stiller evt. efterfølgende spørgsmål.

Ansøgningen behandles og besluttes ved bestyrelsesmøder, som holdes 4 gange om året. Der kan gå op til otte dage efter bestyrelsesmødet, inden vi svarer på ansøgningen.

Sådan bedømmer vi ansøgningerne

Kriterier

  • Er projektet forankret i en stærk og sund organisation og et stærkt bagland?
  • Har projektet et almennyttigt formål og værdigrundlag der matcher fondens formål, mission og vision?
  • I hvilken grad kan det forudses, at projektet får usædvanlig god effekt for målgruppen?
  • Er det formelle setup realiserbart (kontekst, strukturer, personer, egenfinansiering)?
  • Er projektet fremtidssikret, således at projektet har impact, der strækker ud over fondens støtteperiode?

Hvis kriterierne er opfyldt, indgår ansøgningen i den endelige prioritering i forhold til andre ansøgninger. Fonden modtager oftest så mange ansøgninger, at summen af ansøgte beløb langt overstiger mødets bevillingsramme. En afsluttende prioritering er derfor nødvendig.

Privatlivspolitik

1. Fonden anvender kun persondata i ansøgningen til at afklare dens formål og udbetaling.

2. Persondata er i BorgFondens arkiver beskyttet af fysiske låse og IT-sikkerhedskoder.

3. Persondata videregives aldrig til tredje part; dog videregives beløb og cpr/cvr-nr. til SKAT.

4. Persondata bliver slettet efter 18 måneder, hvis ansøgningen ikke blev imødekommet.

5. Hvis ansøgningen blev bevilget, slettes persondata efter 5 år.

6. Ansøger skal i ansøgningen give samtykke til behandling af ansøgningens persondata.

7. Ansøgers samtykke til behandling af specifikke persondata kan tilbagekaldes af ansøger.

8. Tilbagekaldelse af samtykke på afviste ansøgninger vil medføre sletning indenfor 2 måneder.

9. Tilbagekaldelse af samtykke på bevilgede ansøgninger vil medføre sletning af persondata efter 5 år.

10. Personer omtalt i ansøgninger har på konkret forespørgsel ret til indsigt i egne persondata.

Denne persondatapolitik kan blive ændret. 

Besøg derfor BorgFondens hjemmeside umiddelbart før afsendelse af en ansøgning.