ANSØG NU

Ansøgninger kan kun afsendes fra organisationer med cvr nr., vedtægter og revideret årsregnskab.
Fondens ansøgningsskema skal anvendes og gerne suppleres med uddybende bilag.

LÆS

Læs FormålStøtteområder og Politik for persondata, inden ansøgning skrives.

UDfyld skemaet

BorgFonden uddeler midler til de 5 hovedområder, der fremgår af hjemmesiden.

Der støttes ikke formål, der falder uden for disse områder.

Kortfattede ansøgninger påskønnes. Vi stiller evt. efterfølgende spørgsmål.

Ansøgningen behandles og besluttes ved bestyrelsesmøder, som holdes 4 gange om året. Der kan gå op til otte dage efter bestyrelsesmødet, inden vi svarer på ansøgningen.

Bilag skal uploades som PDF-filer
Projektbudget - Brug denne skabelon
Bekræftelse - Brug denne skabelon - upload som PDF eller billedfil
Såfremt den støttede organisation/person ophører med den støttede aktivitet i støtteperioden, forpligter ansøger sig til straks at orientere BorgFonden, hvorefter støtten følgelig vil ophøre, uanset det tidligere afgivne tilsagn.
BorgFonden forbeholder sig ret til en forholdsmæssig reduktion af støttebeløbet, såfremt ansøger – til samme formål og periode - modtager en støtte fra andre fonde eller offentlige kasser, der ikke var indregnet i ansøgningens indtægtsbudget. Organisationens
Årsregnskab skal i hele støtteperioden tilsendes BorgFonden, når de foreligger.
BorgFondens tilskudsbeløb skal være oplyst i en regnskabsnote med teksten ”Fondstilskud fra BF”.
Fonden forbeholder sig ret til evt. at kræve dokumentation for støttens bogføring.
Persondatalovgivningen kræver samtykke til at behandle og bevare ansøgningens persondata.
Ansøger accepterer BorgFondens politik for behandling og opbevaring af persondata.
Ansøgningens persondata må behandles og opbevares af BorgFonden.
Ansøger har fået samtykke til at videregive alle ansøgningens persondata til BorgFonden.
Læs privatlivspolitik

Sådan bedømmer vi ansøgningerne

Kriterier

  • Er projektet forankret i en stærk og sund organisation og et stærkt bagland?
  • Har projektet et almennyttigt formål og værdigrundlag der matcher fondens formål, mission og vision?
  • I hvilken grad kan det forudses, at projektet får usædvanlig god effekt for målgruppen?
  • Er det formelle setup realiserbart (kontekst, strukturer, personer, egenfinansiering)?
  • Er projektet fremtidssikret, således at projektet har impact, der strækker ud over fondens støtteperiode?

Hvis kriterierne er opfyldt, indgår ansøgningen i den endelige prioritering i forhold til andre ansøgninger. Fonden modtager oftest så mange ansøgninger, at summen af ansøgte beløb langt overstiger mødets bevillingsramme. En afsluttende prioritering er derfor nødvendig.

Privatlivspolitik

1. Fonden anvender kun persondata i ansøgningen til at afklare dens formål og udbetaling.

2. Persondata er i BorgFondens arkiver beskyttet af fysiske låse og IT-sikkerhedskoder.

3. Persondata videregives aldrig til tredje part; dog videregives beløb og cpr/cvr-nr. til SKAT.

4. Persondata bliver slettet efter 18 måneder, hvis ansøgningen ikke blev imødekommet.

5. Hvis ansøgningen blev bevilget, slettes persondata efter 5 år.

6. Ansøger skal i ansøgningen give samtykke til behandling af ansøgningens persondata.

7. Ansøgers samtykke til behandling af specifikke persondata kan tilbagekaldes af ansøger.

8. Tilbagekaldelse af samtykke på afviste ansøgninger vil medføre sletning indenfor 2 måneder.

9. Tilbagekaldelse af samtykke på bevilgede ansøgninger vil medføre sletning af persondata efter 5 år.

10. Personer omtalt i ansøgninger har på konkret forespørgsel ret til indsigt i egne persondata.

Denne persondatapolitik kan blive ændret. 

Besøg derfor BorgFondens hjemmeside umiddelbart før afsendelse af en ansøgning.